Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KLIKNIJ

TrochĘ o Naszej firmie

Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe ZREM "KOMPENERG" powstało w 1992 roku w Lubinie jako firma usługowo - produkcyjna w zakresie robót elektroenergetycznych dla potrzeb zakładów zagłebia miedziowego. Przedsiębiorstwo nasze specjalizuje sie w wykonawstwie, montażu i monitoringu sieci elektroenergetycznych, baterii kompensatorów mocy biernej, rozdzielnic WN, SN, NN różnego typu oraz przeznaczenia, stacji transformatorowych, w tym także przystosowanych do pracy w górnictwie dołowym i skalnym. Ponadto wykonujemy wszystkie rodzaje pomiarów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, odgromowych oraz parametrów oświetlenia elektrycznego, badania stanowisk z monitorami ekranowymi, ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także opracowania instrukcji, dokumentacji i projektów technicznych.